Bơm định lượng DOSEURO - Kiểu Màng - Series FM50

Thứ ba, 22 Tháng 2 2011 10:03 Quản trị viên
In
Bơm định lượng là bơm dùng để bơm dung dịch hóa chất với lưu lượng được điều chỉnh theo mong muốn. Ưu điểm là áp lực đầu đẩy rất cao phù hợp cho những điểm cần châm có áp lực cao hoặc châm trực tiếp vào đường ống có áp

DOSEURO - Kiểu Màng - Series FM50

Model

Q max

H max

Power

FM-50N-50/H-12 AA

17 L/h

5 Kg/cm2

90 W 1400 RPM

FM-50N-50/F-12 AA

23 L/h

5 Kg/cm2

90 W 1400 RPM

FM-50N-50/D-12 AA

34 L/h

5 Kg/cm2

90 W 1400 RPM

FM-50N-50/B-12 AA

47 L/h

5 Kg/cm2

90 W 1400 RPM

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 05 Tháng 3 2011 10:16 )