Chat hỗ trợ
Chat ngay

Dịch vụ tư vấn môi trường

DỊCH VỤ TƯ VẤN KHOA HỌC & KỸ THUẬT

– Lập hồ sơ Báo cáo Đánh giá chiến lược môi trường
– Lập hồ sơ Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
– Lập hồ sơ Cam kết bảo vệ môi trường
– Lập hồ sơ Đề án bảo vệ môi trường
– Lập hồ sơ cấp phép về môi trường:
+ Hồ sơ xin phép khai thác nước mặt
+ Hồ sơ xin phép khai thác nước ngầm
+ Hồ sơ xin phép xả thải
+ Hồ sơ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại
– Lập hồ sơ báo cáo giám sát môi trường định kỳ
– Lập hồ sơ nghiệm thu Hệ thống xử lý nước thải