THIẾT BỊ VÀ PHỤ KIỆN

Liên Hệ

Vỏ RO FRP và Inox

Bơm màng khí nén

 

Màng RO

Bồn lọc compossite

Màng UF

Vỏ lọc tinh Inox

Thiết bị giám sát và hiển thị

Vỏ lọc tinh uPVC

Van lọc đa năng

Lưu lượng kế – đồng hồ áp suất

Hê thống khử trùng UV

Phụ kiện cho hệ thống lọc

Men vi sinh 

Ống và khớp nối

Bơm định lượng hóa chất

Tải bảng giá list các thiết bị

 

Vật liệu lọc