MÀNG RO

liên hệ

Màng RO

Màng lọc thẩm thấu ngược (RO) LG NanoH2OTM

LG Chem Water Solutions tận dụng những lợi ích của công nghệ nano tiên tiến trong việc phát triển màng lọc thẩm thấu ngược (RO) NanoH2O ™ của nó. Màng LG Chem’s NanoH2O có tính năng thẩm thấu cao nhất đồng thời giúp loại bỏ muối tốt nhất. Bằng cách đưa vật liệu nano vào màng TFN đã được cấp bằng sáng chế của mình, LG Chem đã cải thiện các đặc tính hiệu suất chính bằng cách kiểm soát cấu trúc màng. 

Màng RO nước biển

Màng RO nước biển

Màng RO nước lợ

Màng RO nước lợ

Đặt hàng
Brand Model Description Catalogue
LG BW RO Membrane 
LG SW RO Membrane