BƠM ĐỊNH LƯỢNG HÓA CHẤT

LIÊN HỆ

Bơm định lượng hóa chất

Bơm định lượng hóa chất Sandur

Sandur là nhà sản xuất bơm định lượng điện từ đầu tiền của Ấn Độ với hơn 30 năm kinh nghiệm

Máy bơm định lượng điện từ Sandur được điều khiển bằng điện tử bởi một PCB. Phần duy nhất di chuyển trong bơm là phần ứng điện từ.  Không có bộ phận quay trong máy bơm và do đó, không cần dầu bôi trơn. Những hao mòn là không đáng kể và bơm là hầu như bảo trì miễn phí.

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

  • Đầu bơm được chế tạo bằng nhựa chất lượng cao
  • Điều chỉnh 25%, 50% và 100%
  • Ngưỡng lưu lượng 0,54 LPH đến 11.40 LPH
  • Áp suất tối đa 20 kgf / cm2
  • Đầu bơm được chế tạo bằng PVC, PP, PTFE, Acrylic, MS & SS tùy thuộc vào hóa chất cần bơm.
  • Trọng lượng nêu trên là dành cho đầu bơm PVC, PP, PTFE & Acrylic và sẽ khác nhau cho SS & MS.
  • Để chọn máy bơm phù hợp cho các ứng dụng cụ thể, dữ liệu sau đây là cần thiết.

–  Hóa chất cần bơm
–  Lưu lượng yêu cầu (lít / giờ)
– Áp lực ngược tại điểm cần châm (bar)

Bơm định lượng Khang Ngọc
Bơm định lượng Sandur

Tải tài liệu – Catalogues

Brand Model Description Catalogue
SANDUR Diaphragm Pump

EXPLORE THE POSSIBILITIES

Start today with your project