HỆ THỐNG LỌC RO NƯỚC BIỂN

LIÊN HỆ

Hệ thống lọc RO nước biển

Nước biển cũng có nhiều khoáng chất được thị trường quan tâm. Với nhu cầu muối lớn của nhiều vùng địa lý sản xuất muối.

 
Các công nghệ khử mặn nước biển đã được áp dụng rộng rãi và thương mại nhất có thể được chia thành hai loại: quy trình màng và quy trình nhiệt.

 
Thẩm thấu ngược (RO) và Nanofiltration (NF) là những giải pháp khử mặn nước biển hàng đầu hiện nay. Những tiến bộ trong thiết bị chính như: màng lọc, máy bơm, thiết bị thu hồi năng lượng,… đã làm cho quy trình khử mặn trở nên hiệu quả về năng lượng, dẫn đến chi phí đầu tư thấp  và chi phí vận hành thấp.

 
Ngày nay, hệ thống lọc RO nước biển khử muối đã trở thành một giải pháp rất hợp lý để đối phó với tình trạng thiếu nước ngọt điển hình ở các vùng nhiệt đới cũng như xa bờ. Ở Việt Nam là phù hợp cho các tỉnh miền Tây đối phó với các đợt hạn hán kéo dài, giúp có nguồn nước ngọt cho sinh hoạt và tưới tiêu
 

Phương pháp Xử lý nước biển bằng hệ thống lọc RO nước biển

Nguyên tắc của phương pháp xử lý nước mặn thành nước ngọt là: Giảm hàm lượng muối NaCl trong nước tới mức cho phép có thể ăn uống, tắm giặt được. Việc giảm hàm lượng muối trong nước mặn gọi là khử mặn nước. Có thể khử mặn bằng phương pháp nhiệt, phương pháp lọc màng, phương pháp trao đổi ion… Để biến nước biển thành nước ngọt cấp cho sinh hoạt, sản xuất, người ta có thể dùng phương pháp chưng cất (phương pháp nhiệt), phương pháp trao đổi ion và phương pháp lọc màng thẩm thấu ngược R.O hoặc màng lọc nano NF


Đến nay toàn thế giới có khoảng 15.000 nhà máy khử mặn, biến nước biển thành nước ngọt, trong đó, 50% là của vùng Trung Đông, 24% của Mỹ, 10% của Nhật Bản, số còn lại của các nước Tây Âu. Phần lớn các nhà máy trên dùng công nghệ màng lọc, công nghệ chưng cất, chỉ số ít nhà máy dùng công nghệ trao đổi ion.

Công suất khử mặn trên thế giới đạt gần 9,6 tỷ m3, trong đó các nước thuộc  Hội đồng Hợp tác Vùng vịnh (GCC) như Ả Rập, Cô oét, Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất, Bahrain, Qatar và Oman chiếm 47% tổng công suất.

Các quốc gia thuộc GCC là một ví dụ điển hình về đô thị hóa nhanh và gia tăng dân số đã làm tăng mạnh nhu cầu nước sinh họat. Tỷ lệ gia tăng dân số trung bình của khu vực (hơn 3,4%) đã làm cho dân số tăng từ 14 triệu năm 1970 lên gần 30 triệu dân năm 2000. Nhu cầu nước sinh hoạt tăng từ 2,6 tỷ m3 lên gần 4 tỷ m3 trong giai đoạn 1990-2000. Nhu cầu này sẽ tăng lên tới 10,4 tỷ m3 vào năm 2030.

 
Hệ thống lọc RO công nghiệp
Hệ thống lọc RO công nghiệp 2

EXPLORE THE POSSIBILITIES

Start today with your project