HỆ THỐNG RO LỌC NƯỚC BIỂN

LIÊN HỆ

Hệ thống khử mặn nước biển

Nước biển cũng có nhiều khoáng chất được thị trường quan tâm. Với nhu cầu muối lớn của nhiều vùng địa lý sản xuất muối.
 
Các công nghệ khử mặn nước biển đã được áp dụng rộng rãi và thương mại nhất có thể được chia thành hai loại: quy trình màng và quy trình nhiệt.
 
Thẩm thấu ngược (RO) và Nanofiltration (NF) là những giải pháp khử mặn nước biển hàng đầu hiện nay. Những tiến bộ trong thiết bị chính như: màng lọc, máy bơm, thiết bị thu hồi năng lượng,… đã làm cho quy trình khử mặn trở nên hiệu quả về năng lượng, dẫn đến chi phí đầu tư thấp  và chi phí vận hành thấp.
 
Ngày nay, hệ thống RO khử muối đã trở thành một giải pháp rất hợp lý để đối phó với tình trạng thiếu nước ngọt điển hình ở các vùng nhiệt đới cũng như xa bờ. Ở Việt Nam là phù hợp cho các tỉnh miền Tây đối phó với các đợt hạn hán kéo dài, giúp có nguồn nước ngọt cho sinh hoạt và tưới tiêu
 
 

EXPLORE THE POSSIBILITIES

Start today with your project