Test hệ van F112B1 Runxin và hệ bồn 6096 Chihon tại xưởng

Video test hệ van Ruxin trước khi xuất xưởng